Danas je objavljen poziv za inovativne startape i mala i srednja preduzeća u okviru programa PowerUP: Jačanje kapaciteta kompanija u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana. Program je pokrenula Svjetska banka, finansiran je od strane Evropske unije, a implementira ga Deloitte.
Naš današnji sagovornik je Muhamed Semić, vođa ovog projekta ispred kompanije Deloitte.

Za početak možete li nam reći nešto više o samom PowerUP programu, ciljevima, šta će to biti ključni benefiti koje učesnici mogu očekivati?

PowerUp je besplatni program namijenjen malim i srednjim preduzećima i start-up kompanijama koje su u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata, unapređenjem svojih poslovnih modela usljed krize uzrokovane COVID-19 pandemijom, te koje su potencijalno zainteresovane za vanjske investicije. Neke od ključnih prednosti ovog programa obuhvataju podršku za izgradnju kapaciteta kompanija, koja će biti usmjerena na širenje tržišnog prisustva kompanija, prilagođavanje njihovog poslovnog modela, poboljšanjem otpornosti na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 i povećanje njihove investicione spremnosti. Pored pomenutih prednosti, kompanije će takođe imati mogućnost da prošire svoju poslovnu mrežu, povežu se sa poslovnim liderima, venture-capitalist-ima i iskusnim preduzetnicima iz regije i šire. Takođe, za najuspješnije, tu je i dodatna prednost osvajanja „nagrade za preduzetničku izvrsnost Zapadnog Balkana“, te osvajanje individualne i prilagođene poslovne savjetodavne podrške od strane lokalnih i regionalnih stručnjaka iz najveće svjetske konsultantske kompanije Deloitte.

PowerUP program je namijenjen za inovativne startape i MSP. Koje to uslove trebaju preduzeća ispunjavati da bi učestvovali u programu? Možete li malo obrazložiti šta se podrazumjeva pod pojmom startap, kao i koji nivo inovativnosti se očekuje od potencijalnih učesnika programa.

Sve inovativne start-up kompanije i mala ili srednja preduzeća (MSP) koja dolaze iz jedne od šest ekonomija Zapadnog Balkana (Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije) se mogu prijaviti. Startup kompanije predstavljaju preduzeća koja u svojoj suštini na inovativan način rješavaju svakodnevne probleme korisnika, nudeći ideje, usluge ili proizvode, ponajčešće u on-line okruženju, te su osnovana sa ciljem brzog širenja i rasta prema skalabilnom ekonomskom modelu. Ovo svakako ne osporava potencijal, kapacitet i inovativnost kompanija čije poslovanje nije isključivo povezano sa tehnologijom, naprotiv, kompanije sa inovativnim pristupom, agilnosti i mogućnošću brže adaptacije u sve zahtjevnijem globalnom tržištu su odličan primjer kompanija koje PowerUP program okuplja.

Da li se program vezuje za generalno poslovanje preduzeća ili se preduzeća moraju prijaviti sa nekim konkretnim projektom (novi proizvod, izlazak na nova tržišta…)

Jedan od kriterijuma projekta jeste da kompanije trebaju imati proizvod ili uslugu koja već donosi prihod na najmanje jednom tržištu. Kao što je generalno već pomenuto, program nije ograničen za kompanije koje posluju u određenoj industriji, naprotiv, kompanije koje dolaze iz različitih industrija te vjeruju da imaju inovativan proizvod, uslugu ili poslovni model su ohrabrene da se prijave.

Program je namijenjen preduzećima iz regije Zapadnog Balkana. Koliki je broj firmi koje će biti odabrane za učešće u programu i da li će postojati neka ograničenja broja prijavljenih po zemljama?

Učešće u programu će ostvariti između 200 i 400 kompanija širom regije Zapadnog Balkana. Međutim, s obzirom da je finalni broj kompanija učesnica ograničen, odabir onih koje zadovoljavaju kriterije izvršiće se uzimajući u obzir diverzifikaciju industrija i zemalja.

Koji je rok za prijavu za učešće u programu, kakva je procedura prijave, i šta se očekuje od preduzeća u samoj prijavi?

Rok za prijavu za učešće u programu je 30.09.2020. godine, gdje se od kompanija očekuje da popune aplikacionu formu, izraze želju za učešćem, te prilože dokaze o registraciji/prijavi kompanije.

Koji su to osnovni kriteriji na osnovu čega će biti vršena selekcija preduzeća za ulazak u program i za kada je planiran početak programa?

Osnovni kriterijumi ispunjavanja uslova učešća u programu obuhvataju sljedeće:

    • Kompanija bi trebala biti legalno prijavljena i registrovana u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija);
    • Kompanije bi trebale poslovati najmanje 1 godinu;
    • Kompanije bi trebale zapošljavati između 3-100 zaposlenih;
    • Kompanije bi trebale biti inovativne i imati proizvod / uslugu koja donosi prihod na najmanje jednom tržištu i za koju kompanija teži da poveća prodaju;
    • Kompanije se ne smiju baviti proizvodnjom alkohola, duvana, oružja ili drugim srodnim djelatnostima.

Šta donosi program i koliko traje? Da li je riječ o radionicama, 1 na 1 radu sa preduzećima…? Možete li nam detaljnije obrazložiti sam sadržaj programa i šta firme mogu očekivati kao rezultat?

Program je koncipiran da traje od oktobra 2020. godine do februara 2021. godine, gdje će odabrane kompanije dobiti podršku i obuku za dalji razvoj njihovog poslovanja koji će biti usmjeren na povećanje njihove sposobnosti privlačenja investicija, te otpornosti na krizu uslijed COVID-19 pandemije i sličnih vanjskih šokova. Putem organizovanih grupnih i individualnih radionica, on-line webinara i drugih pratećih aktivnosti, podrška kompanijama će biti fokusirana na teme kupaca i tržišta, finansijske uspješnosti, brendiranja i vještina prezentovanja (pitching). Kao rezultat, kompanije će biti obogaćene vrijednim praktičnim znanjem, biti u mogućnosti da ostvare vidljive rezultate u kratkom roku, te osiguraju tržišnu prepoznatljivost širom regije Zapadnog Balkana.

Nekako se danas, imajući u vidu neizvjesnost izazvanu Covid-19 virusom, nameće uvijek pitanje da li je program online ili offline? Kakvi su planovi za samu realizaciju programa?

Kao što smo već spomenuli, program će obuhvatiti i on-line i off-line aktivnosti podrške i obuke kompanija, u zavisnosti od prirode istih, te u skladu sa aktuelnim epidemiološkim uslovima i restrikcijama vezanim za putovanja unutar svih zemalja Zapadnog Balkana.

Šta je predviđeno na kraju programa, šta je to završna aktivnost u sklopu programa?

Pri samom kraju programa, oko 100 najuspješnijih kompanija tokom programa biće pozvano da se na proljeće 2021. godine takmiči u „PowerUP finalu“ na atraktivnoj lokaciji na području Zapadnog Balkana. Ovaj završni događaj će omogućiti kompanijama priliku da predstave svoje poslovanje ekskluzivno pozvanoj grupi poslovnih anđela, venture capitalist-a, uspješnih preduzetnika, te predstavnika korporacija i medija. Sve kompanije koje budu odabrane za učešće u finalu programa dobiće značajnu vidljivost i priznanje, te će biti promovisane putem lokalnih i regionalnih medija. Takođe, važno je spomenuti da će tri najuspješnije kompanije na PowerUP finalu dobiti „Nagradu za preduzetničku izvrsnost Zapadnog Balkana“ za različite kategorije, kao i ekskluzivnu, prilagođenu poslovnu savjetodavnu podršku lokalnih i regionalnih stručnjaka iz vodeće svjetske kompanije za pružanje profesionalnih usluga Deloitte.

Detaljnije informacije o PowerUP programu kao i formu za prijavu možete pronaći na sljedećem LINKU.

 

Autor:

Vladimir Ćorda