Pošto ste, sa radošću, saznali da je vaša firma registrovana, te da vas u APIF-u čeka rješenje, neophodno je da napravite još nekoliko koraka da biste zaokružili cijeli proces. Pri dolasku po rješenje službenici APIF-a će vam obračunati iznos koji je neophodno da uplatite na ime troškova naknade za oglas u Službenom glasniku. Daće vam i instrukcije za plaćanje, ali ako želite da dođete spremni izvolite iste:

Broj računa: 562-099-00004292-34
Primalac: Službeni glasnik Republike Srpske
Svrha doznake: Naknada za oglas.

Rješenje će vam izdati tek sa dokazom o uplati. Uz rješenje dolazi i Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti koji izdaje Rapublički zavod za statistiku, a na kojem je navedena pretežna djelatnost vaše firme, prema kojoj ste, na polugodišnjim nivoima, obavezni plaćati komunalnu i republičku taksu (o tome više sa knjigovođom). Visina taksi zavisi od vrste djelatnosti koja je navedena kao pretežna.

Kada ste napokon preuzeli toliko isčekivani komad papira sa istim se uputite kod pečatorezca. Instant izrada pečata, koja traje oko sat vremena, će vas koštati 30-40 KM. Obavezne stavke na pečatu su naziv firme i mjesto/grad u kom se nalazi sjedište. Moguće je da vam se na pečat nareže i logo, ako ga imate.

Ako se, u nekoj od poslovnih banaka, niste prethodno raspitali koja će vam dokumentacija trebati za otvaranje računa otiđite i raspitajte se, prikupite traženu dokumentaciju i otvorite žiro račun. Sa otvaranjem žiro računa vaša firma postaje operativna.

Za vođenje knjiga trebaćete obezbjediti jedan od mnogobrojnih knjigovodstvenih biroa. Preporučujemo da prema specifičnim zahtjevima vaše firme i planiranom obimu poslovanja zatražite nekoliko ponuda za ovu vrstu usluga. Dosta knjigovodstvenih biroa ima praksu da novoosnovanim firmama, u početnom periodu poslovanja, ove usluge pruža pod povoljnijim uslovima, pa i to imajte na umu.   

Ovim tekstom završavamo serijal članaka na temu pripreme osnivačke dokumenatacije za vašu novu firmu, ali nas za sva dodatna pitanja slobodno možete kontaktirati na email: office@virtuo.ba

Želimo vam sreću i poslovni uspjeh!

Autor: Boris Kusturić


Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba