Pošto ste prvo, u CIPS-u, izvadili Uvjerenje o mjestu prebivališta, zatim, u poreskoj upravi, Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, pa ste, pažljivo prateći naše dosadašnje tekstove, pripremili i odštampali svu dokumentaciju za osnivanje firme, sada uzmite svoju ličnu kartu, sve te dokumente i otiđite u najbližu notarsku kancelariju. Ako prvo želite da zakažete termin na ovom linku možete pronaći kontakte svih notara u Republici Srpskoj. Ljubazni saradnici u notarskoj kancelariji će izvršiti ovjere svih neophodnih dokumenata, kao i ovjeru dvije kopije lične karte. Troškovi notarskih usluga ne bi trebali prelaziti 50 KM.
Nakon što završite u notarskoj kancelariji slijedi odlazak u jednu od poslovnih banaka. Tamo zatražite da izvršite uplatu osnivačkog kapitala za svoju firmu, te da Vam izdaju potvrdu o uplati istog (Potvrdu o uplati kapitala). Ovaj posao se obično završava u jednoj od kancelarija banke. Tamo će Vam tražiti jedan ovjeren primjerak Odluke o osnivanju i jedan primjerak kopije lične karte, te Vas uputiti na šalter da uplatite kapital od 1KM. Tada iskoristite priliku pa uplatite i 35 KM kao naknadu APIF-u za njihove usluge. Instrukcije za uplatu osnivačkog kapitala će Vam dati u banci, a instrukcije za uplatu naknade APIF-u možete preuzeti popunjavanje forme u nastavku.
Sa dobijanjem Potvrde o uplati kapitala ste upotpunili svu potrebnu dokumentaciju za registraciju firme, tako da Vam preostaje još samo da popunite Prijavu za registraciju poslovnih subjekata, te da to sve predate na šalter APIF-a. Pravilno popunjavanje ove prijave je veoma značajna stavka u procesu registracije, pa ćemo se tome posebno posvetiti u narednom tekstu.

Autor: Boris Kusturić

 

Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba