U ovom tekstu donosimo 2 preostala dokumenta koja samostalno možete pripremiti kao dio osnivačke dokumentacije za vašu firmu. U pitanju su Izjava o prihvatanju funkcije direktora i OP obrazac. Prvim dokumentom lice imenovano kao lice ovlašteno za zastupanje izjavljuje da prihvata funkciju direktora na koju je imenovano odlukom iz prethodnog članka (Odlukom o imenovanju direktora). Izjava se obavezno ovjerava kod notara ili u opštini. OP (skraćeno od ovjereni potpisi) obrazac je jedan od osnovnih dokumenata svakog privrednog društva i uz opšte podatke sadrži spisak svih lica ovlaštenih za zastupanje društva i njihove potpise. Obavezna je ovjera istog kod notara ili u opštini. Pri ovjeri se provjerava identitet potpisnika i potvrđuje autentičnost njihovih potpisa. Tokom poslovanja firme zakonski zastupnici se moraju potpisivati kao što su potpisani na ovom obrascu. Prilikom svake promjene zakonskih zastupnika obavezno je izraditi i ovjeriti novi OP obrazac. Obično sve poslovne banke pri otvaranju transakcionog računa zahtjevaju jedan primjerak ovog obrasca, tako da preporučujemo da odmah ovjerite i jedan primjerak za njih. Ako je izvjesno da ćete se, kod Uprave za indirektno oporezivanje, odlučiti na dobrovoljni ulazak u PDV sitem ili ćete podnijeti zahtjev za carinski broj biće potrebno da i za njih pripremite jedan primjerak.
Popunjavanjem forme u nastavku možete preuzeti Izjavu o prihvatnju funkcije direktora i OP obrazac, te ih kreirati za svoje potrebe.

Autor: Boris Kusturić

 

Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba