U nekoliko prethodnih članaka smo opisali na koji način možete efikasno pripremiti Odluku o osnivanju za vašu novu firmu, tako da ćemo se u ovom i par narednih tekstova pozabaviti propratnom, osnivačkom dokumentacijom. Prvi akt, kojem ćemo se posvetiti, će biti Odluka o imenovanju direktora. To je dokument kojim se vrši imenovanje lica ovlaštenog za zastupanje društva. Lice ovlašteno za zastupanje, odnosno direktor, je lice koje je ovlašteno da predstavlja/zastupa društvo u svim njegovim radnjama, kako prema drugim pravnim ili fizičkim licima, tako i prema institucijama. Osnivač i direktor mogu, ali ne moraju, biti ista osoba. U većini slučajeva je to ista osoba, jer se na našim prostorima, a pogotovo u mikro i malim preduzećima, vlasnička funkcija rijetko odvaja od menadžerske.

Direktor se postavlja Odlukom o imenovanju direktora, a smjenjuje se Odlukom o razrješenju direktora, nakon koje se donosi odluka o imenovanju novog direktora. Sva ova lica se upisuju u sudski registar.

Popunjavanjem forme u nastavku možete preuzeti primjer odluke gdje, izmjenom crvenih djelova teksta, jednostavno možete napraviti svoju Odluku o imenovanju direktora.

Autor: Boris Kusturić

 

Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba