U prethodnom tekstu smo najavili da ćemo se detaljnije pozabaviti svim aspektima pripreme dokumentacije za registraciju firme kako biste smanjili mogućnost pravljenja grešaka, pa ćemo početi od određivanja naziva firme, kao osnovnog činioca svih ostalih dokumenata.

Dva su koraka koja treba ispoštovati prilikom ove radnje.

Prvi, određivanje samog naziva, gdje se preporučuje korištenje našeg jezika, i drugi, provjera dostupnosti odabranog naziva. Ako ste se odlučili da u nazivu koristite riječi stranog porijekla neophodno je da u Odluci o osnivanju društva, u članu koji se odnosi na poslovno ime, navedete prevod punog poslovnog imena. Ako ste kao naziv koristili akronim ili neku riječ koju ste sami izmislili onda je neophodno da, kao propratni dokument, sačinite Izjavu o značenju naziva društva u kojoj ćete objasniti kako ste tvorili taj naziv. Član odluke o osnivanju, kao i formu izjave o značenju naziva društva, možete dobiti na mail popunjavanjem forme koja se nalazi na kraju članka.  

Kada ste se napokon odlučili za neki od naziva, koji vam je pao na pamet, morate izvršiti provjeru dostupnosti naziva, jer po zakonu nije moguće da firma ima isti ili sličan naziv sa nekom postojećom firmom. Možda vam je neko rekao da za provjeru naziva jednostavno upotrijebite zvanični link, no to nije potpuno pouzdan način. Takvu provjeru više koristite kao metod kojim ćete inicijalno utvrditi koji su nazivi sigurno zauzeti. Najsigurniji način za provjeru jeste da direktno pozovete registar privrednih subjekata (Okružni privredni sud Banjaluka – 051 303 250), gdje će vam ljubazni službenici provjeriti dostupnost svakog naziva. Pošto postoji vjerovatnoća da odabrani naziv bude zauzet najbolje je da, prije tog poziva, odredite nekoliko opcija za naziv, jer ćete tako ubrzati cijeli proces. Naziv firme nerijetko ima dodatni uticaj na uspjeh/neuspjeh posla kojim se firma bavi tako da ovom procesu treba pristupiti sa posebnom pažnjom.

Autor: Boris Kusturić

 

Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba