Kao prvi korak, kod svakog uspješnog biznisa, osim poslovne ideje, razrađenog biznis plana, obezbjeđenih početnih sredstava, neophodno je izvršiti registraciju privrednog subjekta. Pošto je prema Zakonu o privrednim društvima Republike Srpske osnivaču jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, sa minimalnim osnivačkim kapitalom (1 KM), data mogućnost da sam izvrši pripremu osnivačke dokumentacije odlučili smo da napravimo serijal mini članaka na ovu temu. U ovakvim slučajevima se u praksi nerijetko dešavaju situacije da osnivač, zbog neiskustva, nešto ne napravi kako treba i da mu, zbog toga, sud zaključkom naloži izmjenu dijela, ili pak cjelokupne, osnivačke dokumentacije, što će rezultirati povećanjem troškova, kao i produženjem vremena registracije. Za početak ćemo napraviti pregled dokumentacije koja je neophodna za uspješnu registraciju d.o.o, a kasnije ćemo se detaljnije pozabaviti svakim dokumentom pojedinačno, ukazujući na detalje o kojima morate voditi računa kako ne biste napravili grešku.

Dokumentacija za registraciju:

  • Odluka o osnivanju društva
  • Odluka o imenovanju direktora društva
  • Izjava o prihvatanju funkcije direktora
  • OP obrazac (Ovjeren potpis lica ovlaštenih za zastupanje za osnivača/direktora)
  • Ovjeren prepis lične karte za osnivača/direktora društva
  • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za osnivača
  • Uvjerenje o mjestu prebivališta za osnivača/direktora
  • Potvrda banke o uplati kapitala
  • Taksa (naknada APIF-u)
  • Prijava za registraciju

Autor: Boris Kusturić


Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba